Beleidsplan TGA

Teachers Go Abroad is een stichting die is opgericht door 4 docenten uit het vmbo-onderwijs. De stichting is ontstaan uit het idee om vrijwilligerswerk over de grens te doen. Dit verklaart ook meteen onze naam.

We hebben 1 motto. 'Laat het kind, het kind zijn'. Het is belangrijk dat kinderen, waar dan ook ter wereld, opgroeien in een speelse en zeker ook educatieve omgeving. Dat dit niet altijd zo is, hoeven we natuurlijk niet uit te leggen.

Wij willen daarom proberen ervoor te zorgen dat kinderen even alle 'negatieve prikkels' aan de kant kunnen schuiven door middel van sport, spel, educatie en eventueel financiële ondersteuning. Op deze manier willen we een steentje bijdragen aan een gezond leefklimaat.

Dit doen we uiteraard niet alleen. Daar waar het kan, nemen we graag vrijwilligers mee om de activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren. Voorwaarde is wel dat iedereen de vervoerskosten naar de plek van bestemming uit eigen middelen bekostigd. We willen namelijk iedere euro die we krijgen, goed besteden.

Sport:

Door middel van sport en spel kunnen kinderen lekker met elkaar bezig zijn en hoeven ze 'eventjes' niet te denken aan alle ellende die ze meemaken. We bieden dan ook diverse sporten aan. Voetbal, basketbal, honkbal, volleybal en cricket waren tot nu toe het populairst. Daarnaast vinden kinderen het vaak leuk om spelletjes te doen die ze niet zo goed kennen. Knikkeren is daar een voorbeeld van. Daarom nemen we graag wat extra gewicht mee als we weer eens de grens overgaan.

Onderwijs:

Wij stimuleren graag dat kinderen gaan studeren. Dit is voor vele kinderen niet weggelegd. Enerzijds omdat de kinderen er de capaciteiten niet voor hebben en anderzijds omdat er vanwege geldgebrek niet gestudeerd kan worden. Uiteraard maken we van tevoren wel goede afspraken. Ieder schooljaar willen we de rapporten zien en we betalen ieder studiejaar apart op voorwaarde dat de resultaten goed zijn.

Daarnaast geven we op verzoek ook les. In samenspraak met de directie van een school bespreken we dan wat de mogelijkheden zijn. Dat Engels dan de voertaal is, is duidelijk. Ook regelen we een tolk die de plaatselijke taal beheerst.

Ook de organisatie binnen een school kan een item zijn. Indien gewenst, praten we graag mee over hoe je een school anders kunt inrichten zodat je effectiever kunt werken.

Op deze manier hopen we een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een kind.

Financiële steun:

Ook verlenen wij financiële steun indien dit tot onze mogelijkheden behoort. Men kan hierbij denken aan het complete of deels financieren van een opleiding, of de aanschaf van schoolmaterialen als schriften, boeken, pennen, schooluniformen e.d..

Naast het financieren van schoolse zaken behoren ook andere vormen van financiering tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor medicatie of spullen op het gebied van hygiene. Dit zal ter plekke bepaald worden. Voorwaarde is uiteraard wel dat de financiële mogelijkheden er moeten zijn en dat het financieren van iets zinvol is om te doen.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit vijf personen. Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden. Deze bestuursleden zijn voor onbepaalde tijd benoemd totdat deze zelf aangeven geen onderdeel meer te willen zijn van het bestuur. Dit bestuur is onbezoldigd. Met andere woorden het zijn allemaal vrijwilligers.

Financiën van de stichting:

De gelden die binnenkomen zijn louter afkomstig van donateurs of acties. Men moet hierbij denken aan benefietavonden, loterijen en of persoonlijke donateurs die de stichting vrijwillig ondersteunen. Met deze gelden financieren wij als stichting vervolgens de activiteiten die we in het buitenland uitvoeren. Men moet hierbij denken aan de aanschaf van materialen om succesvol activiteiten uit te voeren en voor de hierboven eerder genoemde punten.

Opmerkingen

24.10.2018 22:05

Jane M.

Goed bezig Teachersgoabroad 👌🏾👍🏾👏🏾.. de toekomst begint bij het kind... heel véél suc6 met wat er gaat komen 🙌🏾