Wat gebeurt er met de donaties?

Teachers Go Abroad is een stichting die alleen maar bestaat uit  vrijwilligers. Dit betekent dat een ieder die permanent of tijdelijk werkzaamheden voor de stichting verricht, dit onbezoldigd uitvoert en  eigenhandig een vliegticket zal moeten bekostigen. Wij vinden het zonde van het gedoneerde geld als dit wordt gespendeerd aan de kosten van een vliegreis. Dit geldt ook voor de verblijfkosten. Dus een ieder die met Teachers Go Abroad in zee gaat, zal dit voor eigen rekening moeten nemen.

Het gedoneerde geld komt hierdoor op de goede plek terecht. Daar waar mensen het nodig hebben en daar waar donateurs het voor gedoneerd hebben. We kopen er de benodigde educatieve materialen van en gebruiken het voor het organiseren van activiteiten. We proberen ook zoveel mogelijk materialen in het land van verblijf te kopen. Dit omdat het vaak veel goedkoper is en je dus meer waar voor je geld krijgt. Een ander bijkomend voordeel is dat het geld in de plaatselijke economie gaat circuleren. Op deze wijze hebben meerdere lokale mensen plezier van onze donaties. 

 

Waar komen de donaties vandaan?

Het eigen vermogen van Teachers Go Abroad valt en staat met donaties. Mensen die TGA of het gebied waar we vrijwilligerswerk doen een warm hart toedragen, kunnen een bedrag doneren. Dit kan in de vorm van een eenmalig bedrag maar het kan ook door een maandelijks bedrag over te maken. Daarnaast proberen wij inkomsten te genereren uit benefietavonden en andere acties.  

Wilt u doneren?

Projecten bedenken en uitvoeren is één, maar het mogen uitvoeren ervan is twee. Wij zijn uiteraard zeer gepassioneerd in de dingen die we doen, maar zonder uw hulp is dit natuurlijk niet mogelijk. Net als in Nederland is ook elders in de wereld niets gratis.

Daarom zijn we in het uitvoeren van onze activiteiten afhankelijk van de donaties die we krijgen. We zijn een kleine organisatie en willen dit ook zeker blijven. Wij geloven in het concept dat je als kleine organisatie sneller ter plekke zaken kunt regelen en dat deze manier van werken zeer transparant is. Iedereen die ons ondersteunt kan zien waar zijn of haar donatie aan besteed wordt. En mocht dit eventueel niet duidelijk zijn, hopen we dat u contact met ons opneemt zodat wij alsnog kunnen uitleggen waar uw donatie voor gebruikt is.

Wilt u ons ook ondersteunen?

We zijn een ANBI! Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

RSIN/Fiscaalnummer van TGA is: 8203 41 551

Maak dan uw gift over naar:

NL02 INGB 0004 5916 73 t.n.v. A.H.B. Klunder o.v.v. TGA.