Erna van der Laan

Mijn naam is Erna van der Laan, ik ben 50 jaar en woon in Delft.
Ik werk al 25 jaar met jonge kinderen. Eerst op een kinderdagverblijf en nu inmiddels 14 jaar op een VVE-school (Vroeg Voorschoolse Educatie).
Daar werk ik met het taalprogramma Piramide, waarmee wij peuters spelenderwijs taal aan bieden met als doel, peuters met een mogelijke (taal) achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en daarnaast er voor te zorgen dat kleuters zonder taalachterstand naar groep 3 kunnen.
Het leuke aan werken met kinderen is voor mij de eerlijkheid van het kind en hoe  ieder kind, ongeacht zijn/haar afkomst een eigen identiteit heeft.
Ik heb al veel gereisd, en het mooie van reizen is voor mij zien en beleven hoe de bevolking ergens woont en leeft.
Het mogen meemaken van deze reiservaringen doen je beseffen hoe goed wij het hier hebben. Ik heb een onbezorgde jeugd gehad, kon naar sport en naar school.
Ik volg Teachers Go Abroad al jaren, leef altijd met ze mee tijdens  hun reizen en verwelkom ze terug op Schiphol.  Ik heb veel respect voor wat zij in korte tijd weer voor elkaar hebben  gekregen. En iedere keer spreek ik weer de wens uit om mee te gaan met TGA. Ik ben ook heel blij dat ik mij bij twee fantastische mensen mag voegen en mij dit jaar kan gaan inzetten op de Molukken.