Samen sta je sterk!

Projecten bedenken en uitvoeren is één maar het mogen uitvoeren is twee. Wij zijn zeer gepassioneerd in de dingen die we doen maar zonder uw hulp is dit uiteraard niet mogelijk. Net als in Nederland is ook elders in de wereld niet alles gratis.

Daarom zijn we in ons uitvoeren van activiteiten afhankelijk van de giften die we krijgen. We zijn een kleine organisatie en willen dit ook zeker blijven. Wij geloven in het concept dat je als kleine organisatie sneller ter plekke zaken kunt regelen en dat deze manier van werken zeer transparant is. Iedereen die ons ondersteunt kan zien waar zijn of haar gift aan besteed wordt. En mocht dit eventueel niet duidelijk zijn, hopen we dat u contact met ons opneemt zodat wij alsnog kunnen uitleggen waar de giften voor gebruikt zijn.

Wilt u ons ook ondersteunen?

Wilt u ons ook sponsoren?

Maak dan uw gift over naar NL02 INGB 0004 5916 73 t.n.v. A.H.B. Klunder

o.v.v. TGA.