Tampa Edukasi

Een Tampa Edukasi is in onze ogen, een kenniscentrum waar mensen, en in het speciaal jongeren, informatie kunnen vergaren over allerlei onderwerpen. Of het nu om sport, techniek, milieu, Engelse taal of het menselijk lichaam gaat. We proberen een uitgebreide selectie van boeken in onze bibliotheek aan te bieden. Deze boeken worden voornamelijk in de boekenzaken van Ambon aangekocht. Daarnaast speuren wij ook altijd het internet af voor mooie boeken met zinvolle inhoud. Uiteraard is de uitgangstaal bahasa.

Behalve dat we kennis door middel van boeken aanbieden, bieden wij ook gelegenheid om workshops en bijeenkomsten te organiseren. Het kenniscentrum moet een plek zijn waar mensen samenkomen om dingen te bespreken. Kortom, socialisatie neemt een belangrijke plek in.

Ook bestaat de mogelijkheid om de ruimte van computers te voorzien en dit zullen we dan niet nalaten.

De ruimte waarin in een kenniscentrum gehuisvest is, is verschillend. Dit is sterk afhankelijk van wat ons wordt aangeboden. Een pand bouwen kunnen we ons niet veroorloven maar een pand inrichten wel degelijk.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een eventuele Tampa Edukasi in uw dorp? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.