Tampa Edukasi

Een Tampa Edukasi is in onze ogen, een kenniscentrum waar mensen, en in het speciaal jongeren, informatie kunnen vergaren over allerlei onderwerpen. Of het nu om sport, techniek, milieu, Engelse taal of het menselijk lichaam gaat. We proberen een uitgebreide selectie van boeken in onze bibliotheek aan te bieden. Deze boeken worden voornamelijk in de boekenzaken van Ambon aangekocht. Daarnaast speuren wij ook altijd het internet af naar mooie boeken met zinvolle inhoud. Uiteraard is de uitgangstaal bahasa.

Behalve dat we kennis door middel van boeken aanbieden, bieden wij ook gelegenheid om workshops en bijeenkomsten te organiseren. Het kenniscentrum moet een plek zijn waar mensen samenkomen om dingen te bespreken. Kortom, socialisatie neemt een belangrijke plek in.

Ook bestaat de mogelijkheid om de ruimte van computers te voorzien en dit zullen we dan niet nalaten.

Daarnaast willen we ook tuinen aanleggen waar we kinderen kunnen leren hoe ze bepaalde gewassen kunnen verbouwen. Gewassen waar ze nu niet zo snel aan denken maar die wel gekweekt kunnen worden. Op deze manier willen we kennis overdragen zodat, als ze het leuk vinden en beheersen, ze thuis deze kennis ook in de praktijk kunnen brengen. Hetzij voor levensonderhoud, hetzij voor de verkoop.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een Tampa Edukasi in uw dorp? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.