Rumah belajar

Een rumah belajar is een kenniscentrum waar mensen, en in het speciaal kinderen, informatie kunnen vergaren over allerlei onderwerpen. Of het nu om sport, techniek, milieu, Engelse taal of het menselijk lichaam gaat. We proberen een uitgebreide selectie van boeken in onze bibliotheek aan te bieden. Deze boeken worden voornamelijk in de boekenzaken van Ambon aangekocht. Daarnaast speuren wij ook altijd het internet af voor mooie boeken met inhouden. Uiteraard is de uitgangstaal bahasa.

Behalve dat we kennis door middel van boeken aanbieden, bieden wij ook gelegenheid om workshops en bijeenkomsten te organiseren. De rumah belajar moet een plek zijn waar mensen samenkomen om dingen te bespreken. Kortom, socialisatie neemt een belangrijke plek in.

De ruimte waarin in de rumah belajar gehuisvest is, is verschillende. Dit is sterk afhankelijk van de wat ons wordt aangeboden. Een pand bouwen kunnen we ons niet veroorloven maar een pand inrichten wel degelijk.

Binnenkort hopen wij meer inhoudelijke informatie te kunnen geven om een nieuwe op te zetten rumah belajar op Ambon.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een eventuele rumah belajar in uw dorp? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.