Rumah belajar

Een rumah belajar is een kenniscentrum waar mensen, en in het speciaal kinderen informatie kunnen vergaren over hun eigen omgeving en hoe met deze omgeving om te gaan. Het accent ligt hierbij op milieueducatie. Hoe om te gaan met afval? Waarom is afval schadelijk voor de gezondheid? Kun je afval hergebruiken? Zo maar even drie vragen die wij heel belangrijk vinden maar zo zijn er uiteraard nog veel meer.
Om deze vragen te beantwoorden wil Teachers Go Abroad in samenwerking met Green Moluccas, stichting Eco Flores en lokale mensen een project starten om op 6 verschillende plaatsen (geografisch uitgezocht) een rumah belajar te verwezenlijken.
Dit is het begin van een project dat uiteindelijk zich, na evaluatie van het startproject, als een olievlek naar andere plaatsen/eilanden moet uitbreiden.
3 op Saparua:Haria, Ullath en Itawaka
1 op Haruku:    Haruku
1 op Nusalaut:  Ameth
1 op Ambon:     Allang

Doelstelling:
Gezamenlijk willen wij bewerkstelligen dat er in de eerdergenoemde plaatsen een rumah belajar komt. We zijn druk bezig om met instanties te praten zodat ieder dorp een ruimte beschikbaar stelt die als rumah belajar (=kenniscentrum) dienst kan doen. Deze dorpen zijn geografisch uitgekozen zodat het spreidingsgebied groot is. In deze ruimte zullen lespakketten (Happy Greenworld) gereed staan die op scholen gebruikt kunnen gaan worden. Iedere school uit eerdergenoemde plaatsen of omgeving, kunnen deze lenen en gebruiken voor een van tevoren vastgestelde periode. Deze lespakketten zijn voor meerdere scholen tegelijk bruikbaar en kunnen ook voor langere tijd gebruikt worden.

Wilt u ons ook steunen met het opzetten van een rumah belajar (kenniscentrum) dan kan dit! Klik op de volgende link:

https://www.pifworld.com/nl/projects/uwzCmdnG2wY/rumah-belajar/about

Momenteel zijn wij aan het crownfunden en hopen van het geld zoveel mogelijk rumah2 belajar te openen op de verschillende locaties. Toma Majo!!