Wij stimuleren graag dat kinderen gaan studeren. Dit is voor vele kinderen niet weggelegd. Enerzijds omdat de kinderen er de capaciteiten niet voor hebben en anderzijds omdat er vanwege geldgebrek niet gestudeerd kan worden.

Dit laatste is natuurlijk ontzettend jammer. De jeugd heeft de toekomst en een goede voorbereiding hierop draagt bij aan een beter leefklimaat. Daarom laten wij de kans niet onbenut om kinderen eventueel te laten studeren op kosten van onze stichting. Wij hebben dit in Cambodja succesvol gedaan en wellicht kunnen we kinderen op de Molukken ook een geweldige kans bieden.

Uiteraard maken we van tevoren wel goede afspraken. Ieder schooljaar willen we de rapporten zien en we betalen ieder studiejaar apart op voorwaarde dat de resultaten goed zijn.

Op deze manier hopen we een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een kind.