Les in Ullath

In Haria worden de woordenboeken goed gebruikt!!

De laatste nieuwtjes

 

10-10-2022

Vandaag hebben we de puntjes op de 'i' gezet. De toestemming is afgegeven door de Pemerintah Negeri Haria!! Op 15 december organiseren wij gezamenlijk - Stichting Sekolah Sepak Bolah Belanda, Stichting Hulpverlening Haria, Teachers Go Abroad en de werkgroep in Haria - een voetbaltoernooi voor de SD-scholen. We hopen dat alle 7 scholen twee teams (1 jongens- en 1 meisjesteam) afvaardigen. De voorbereiding is volop in gang gezet. De doelen worden gemaakt, de cornervlaggen idem dito, de wisselbekers en trofeeën zijn aangeschaft, het eten voor 210 kinderen is geregeld en het veld wordt opgemeten. De studenten van SSSB bereiden en voeren zowel de trainingen als het toernooi uit. Dit alles gaat plaatsvinden op 12, 13 en 15 december a.s. We hebben er zin in!!

 

20-09-2022

 

Bij het Streekmuseum Krimpenerwaard is het op zaterdag 24 september de laatste dag dat de tentoonstelling ‘Istori-istori Maluku Krimpen aan den IJssel’ te zien is.

 

Om de tentoonstelling feestelijk af te sluiten is er vanaf 14.00 uur een programma van korte lezingen en optredens verzorgd door Tifa Bunji, André Klunder, Sebastiaan Boot en Suzanna Mangar.

 

Tifa Bunji is de lokale Krimpense tifa-groep en opent de middag met hun traditioneel Molukse percussiespel. André Klunder vertelt verhalen rondom zijn boek ‘Ina Latu’, over het leven van Juliana Talarima-Gaspersz (Tante Lien), dat in 1923 begint in de groene wereld van Ambon en eindigt in het plattelandsdorp Foxhol te Groningen. Sebastiaan Boot toont zijn short-film Zwaar vaarwater, waarna zijn spoken-word performance volgt: Stuivers in troebel water & Splinters in beurs hout. De dag wordt passend afgesloten door Suzanna Mangar, ervaren artiest die van landelijke bekendheid geniet en momenteel bezig is met haar eigen theatervoorstelling.

 

Naast de activiteiten zorgt Stichting Tjari Dana Krimpen voor een beperkt assortiment aan Molukse hapjes. Om verzekerd te zijn van deze lekkernijen worden er ook van tevoren bestellingen aangenomen via Evelin Hiariej (06-40515848).

 

Het programma begint om 14.00 uur in de Tuinzaal van het Streekmuseum, of bij mooi weer deels buiten. De lezingen en optredens zijn gratis te bezoeken, voor het museum gelden de normale entreeprijzen.

 

15-08-2022

Inmiddels is in Haria ook bekend dat we een voetbaltoernooi gaan organiseren. In samenwerking met Stichting Hulpverlening Haria is de accomodatie geregeld. De studenten van stichting Sepak Bolah Belanda uit Nederland verblijven op de Puncak Haria. Ook TGA is aanwezig. We hopen dat het een mooi toernooi wordt. Momenteel is men druk bezig om ook de lessen Engels weer op te starten. De docent is gevonden en binnenkort zal er via de kerk een mededeling gedaan worden dat kinderen zich weer op kunnen geven.

 

11-07-2022

We zijn druk bezig met de voorbereiding van het voetbaltoernooi voor SD-scholen in Haria. Deze gaat op 15 december plaatsvinden. Vandaag zijn de scholen weer begonnen en wordt er aan iedere directie gevraagd of ze een jongens- en een meisjesteam van 15 personen willen afvaardigen. Er zijn 7 SD scholen dus 14 teams zullen - als ze allemaal meedoen - op het toernooi aanwezig zijn. De bedoeling is dat dit toernooi en ook de training vooraf plaatsvindt op het grote grasveld op de Haria Gunung. De trainingen en het toernooi worden georganiseerd door studenten uit Nederland. Zij lopen stage bij Stichting Sekolah Sepak Bola Belanda en komen vanaf Ambon over naar Saparua. Wij hebben er zin in en zullen iedereen op de hoogte stellen van de vorderingen.

10-07-2022

Gisteren in Leerdam hebben aardig wat mensen de moeite genomen om het levensverhaal van tante Lien aan te schaffen. Een aantal keren hoorde ik de opmerking: 'Ik wil dat mijn (klein-)kinderen dit lezen zodat ze een impressie krijgen van een stukje Molukse geschiedenis.' Er waren zelfs twee kinderen, die het boek als boekverslag gepresenteerd hadden op school. De een op de basisschool en de ander op het vmbo. Toch mooi om te horen dat het verhaal op deze manier wordt doorgegeven.

27-06-2022

Wat een mooie dag! We zijn nu een jaar verder en na 31 bibliotheken, een groot aantal boekenzaken, twee musea en vele geïnteresseerden is de grens van 1000 verkochte boeken bereikt. Na de Pelitadag staat de teller op 1013 exemplaren. Het is mooi om te zien dat het levensverhaal van tante Lien zo belangstellend is ontvangen. Voor een ieder die het nog wil aanschaffen of lezen is enige haast geboden. Er zijn nog maar een paar exemplaren beschikbaar. De totale opbrengst is voor stichting Teachers Go Abroad, dus het geld gaat rechtstreeks richting Maluku. Het boek is nog te bestellen via andre@teachersgoabroad.nl.

03-05-2022

Er gaat een hoop veranderen. Ten eerste is het bestuur van TGA aangepast. Een aantal mensen had een slapende rol de afgelopen jaren en deze zijn nu uit het bestuur. We houden een driemansbestuur over. Verder zijn we op zoek naar naaste samenwerking met andere partijen. We hopen hier binnenkort meer informatie over te kunnen verschaffen. Ondertussen proberen we de zaken weer op te starten in Haria. De eerste directe contacten zijn al gelegd en we hopen dat we op korte termijn met een concreet plan kunnen komen. Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit. De benefiet gaat vervolgens prima. De dames zijn druk bezig een mooi menu samen te stellen. De avond is compleet uitverkocht. Kortom, we ze er klaar voor en hebben er bovenal veel zin in. 

12-02-2022

Het goede nieuws is dat de scholen op Saparua, dus ook in Haria en Ullath weer gestart zijn. Dit houdt in dat er geen belemmering meer is om onze werkzaamheden weer op te pakken. Dit kon eerder niet omdat het niet wenselijk was om leerlingen te dicht op elkaar te laten zitten in een klaslokaal. Evan gaat overleggen met de docent Engels om te kijken hoe de zaken weer kunnen beginnen. Het gebouw in Haria is al die tijd goed onderhouden door oom Boi dus dat ziet er allemaal perfect uit. Daarnaast zijn er gesprekken om ons deel van het gebouw breder in te zetten in de vorm van een verkapt activiteitencentrum. We leggen hierbij de nadruk op onderwijs, sport en spel. Met een aantal mensen is contact gezocht en zij gaan in Haria uitzoeken in hoeverre hier behoefte aan is, men hier zin in heeft en of het ook levensvatbaarheid richting de toekomst is. Binnenkort hopen wij u verder te kunnen informeren.

06-01-2022

De balans is opgemaakt. Een kleine 1000 boeken zijn er verkocht en de opbrengst is uiteraard voor TGA. Ze zijn verkocht in 134 verschillende plaatsen in het land. Dus het boek wordt breed gelezen. Een mooi resultaat.

01-01-2022

Wij wensen u allen een fijn, gezond en voorspoedig 2022! Op dit moment ligt het programma stil i.v.m. alle coronaperikelen. Erg jammer, want we moeten straks weer helemaal opnieuw beginnen. Maar geeft niet, de energie is er, dus het komt allemaal wel weer goed. We hopen dat we aan het einde van dit jaar onze inmiddels al drie keer uitgestelde bezoek aan Ambon en Saparua mogen verwezenlijken. Ondertussen is er wekelijks contact en houden we alles via Evan nauwlettend in de gaten. Zodra er weer wat mag en kan, melden we ons uiteraard direct.

 en toekomst in 

23-07-2021

Momenteel is het erg rustig aan het TGA-front. Covid-19 heeft het volk flink naar de keel gegrepen. Scholen zijn dicht en men hoopt op het beste. Helaas mogen we zelf geen kijkje nemen van de Indonesische overheid, begrijpelijk overigens, want stel je voor dat die Europeanen het virus meenemen. De gevolgen zijn dan niet te overzien. Uiteraard zitten we niet stil. Op de achtergrond wordt er hard nagedacht over de voortzetting van ons gedachtegoed. We zijn in onderhandeling met een aantal stichtingen en binnenkort zullen we een tip van de sluier lichten. Ondertussen moeten we rustig afwachten.

 

23-02-2021

Leuk initiatief van Lize Pessireron Metiarij! Hartstikke bedankt.

 Ook “SELAMAT MAKAN” van “Teachers Go Abroad” kan vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet doorgaan.Maar dat mag ons, een ieder die elk jaar hieraan meedoet, er niet van weerhouden om het bedrag € 27,50 te doneren. Hieronder zien jullie waar de opbrengst van de jaarlijkse benefietavond aan uitgegeven wordt. ( Tempat Edukasi Haria ( Saparua) / Ullath)

Als deelnemer van “SELAMAT MAKAN” doe ik een oproep aan een ieder die “Teachers Go Abroad” een warm hart toedraagt, dit te doen.
Mijn bijdrage had ik reeds overgemaakt.
Donatie : rek.nr. NL02 INGB 0004 5916 73 , t.n.v. A.H.B. Klunder

 

 

11-02-2021

Wij vinden het belangrijk om iedere donateur/belangstellende op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken betreffende onze lessen Engels in Haria en Ullath.

Op dit moment is er nog geen beweging richting klaslokalen. De angst voor Covid-19 zit er nog steeds goed in en het risico dat er eventueel iets misgaat tijdens een van onze lessen nemen we uiteraard niet.

De plaatselijke autoriteiten vinden het overigens ook niet wenselijk dat er eventueel lessen zouden zijn want de scholen zijn immers ook nog gewoon gesloten. Erg jammer natuurlijk, maar het is zoals het is en we moeten het - net als hier in Nederland - gewoon accepteren.

We hebben verschillende zaken zitten overdenken. Online-lessen is lastig. Veruit de meeste kinderen/leerlingen hebben geen beschikking over een goede laptop of een telefoon waarop deze lessen gevolgd zouden kunnen worden. En dan laten we de eventuele verbindingsproblemen nog meer even achterwege.

 Neemt niet weg, dat we de situatie nauwlettend in de gaten houden en zodra de mogelijkheid tot lesgeven weer bestaat, gaan we direct aan de slag. Ondertussen wordt het gebouw goed in de gaten gehouden en worden de aanwezige spullen goed onderhouden.

Ondanks dat er geen benefietavond is dit jaar, hoop ik toch dat iedereen die ons een warm toedraagt, ons blijft volgen en wellicht dat we elkaar later dit jaar of anders volgend jaar weer in het 'eggie' mogen ontmoeten. Wellicht zijn er meerdere mensen die onze initiatieven goed vinden, maar ons nog niet kennen.

 Please, spread the word!!

 We wensen iedereen veel sneeuwpret de komende dagen

 

 29-01-2021

We hebben zomaar € 200 gekregen van een anonieme donateur. Hier zijn we uiteraard zeer blij mee. Lieve anonieme donateur, als je dit leest, hartstikke bedankt voor je gift en we zullen het op de juiste manier besteden. Terima kasih.

23-08-2020

Even een korte update! Momenteel ligt het onderwijs nog steeds stil. Veel kinderen blijven dan ook thuis. Ook het bootverkeer tussen de eilanden ligt min of meer stil. Men kan wel met een speciale gezondheidsverklaring reizen maar voor een ieder die gezond is en niet  iets bijzonders hoeft te doen, wordt deze niet afgegeven. Betekent ook dat men bijvoorbeeld of op Saparua verblijft of juist op Ambon. Ook onze voorgenomen trip in december gaat helaas niet door. De overheid van Indonesië heeft besloten om buitenlandse gasten te weren. Ze gaan eerst het binnenlandse toerisme een boost geven. Onze reis wordt dan ook met een jaar uitgesteld. Ondertussen zitten we niet stil en overleggen we wekelijks met Evan om te kijken wanneer we weer in actie kunnen komen.Voor nu moeten we even de teleurstelling verwerken en hopen dat alles weer snel op gang komt. Want.... we geven natuurlijk niet op.

 

03-04-2020

Ook op de Molukken ligt het onderwijs stil in verband met het Coronavirus. Dit houdt automatisch in dat ons project nu ook tijdelijk stil ligt. Uiteraard starten we de zaak meteen weer op zodra hier weer toestemming voor wordt gegeven. Ondertussen willen we niet dat de docent en de beheerder zonder inkomsten zitten, dus hebben we besloten om de maandelijkse vergoeding gewoon door te betalen. We zitten allemaal in lastig pakket en we willen blijven helpen.

01-02-2020 

Een kleine update betreffende onze lessen Engels in Ullath en Haria. In Ullath gaat het van begin af aan al super! Docent Rein Patty weet op gevarieerde wijzen het Engels aan de man te brengen. De opkomst is vanaf dag 1 zeer groot en tot op de dag van vandaag is dit het geval. 

In Haria zijn de lessen vandaag weer begonnen. Het ging even wat langzamer dan verwacht. Mede door aardbevingsstress vielen er nogal wat lessen uit. Vervolgens moesten we op zoek naar een nieuwe docent. Deze is door Evan gevonden. Het is Lona Paunno en vanaf vandaag gaat ze aan de slag met de Harianese leerlingen. Kortom, ook in 2020 mogen we trots zijn op wat er is neergezet.

20-12-2019

Werkelijk fantastisch!! Gisteren mocht André de cheque in ontvangst nemen waarop het eindbedrag van de actie vermeld stond. Het is nog enigszins onwerkelijk maar niets is minder waar!! De studenten en docenten hebben met al hun acties maar liefst € 8533.66 opgehaald. Een ongekend bedrag waar wij natuurlijk zeer content mee zijn. Dit resultaat houdt in dat we de komende jaren in ieder geval door kunnen gaan met de lessen Engels zoals ze nu inmiddels plaatsvinden. Het is echt niet te beschrijven hoe fijn het is om te kunnen zeggen dat we voor een langere termijn garanties af kunnen geven qua financiering van docenten e.d.. Daarnaast gaan we natuurlijk ook kijken of we ons project kunnen uitbreiden. Het zij in de vorm van een bibliotheek of wellicht ook Engelse les op een andere locatie. Zodat nog meer kinderen gebruik kunnen maken van deze, voor het,  gratis lessen. Kortom, er is een hoop denkwerk te doen. Komt tijd, komt raadt. Maar vanaf hier wensen wij iedereen gezegende kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe. En nogmaals, alle betrokkenen van De Rooi Pannen Horeca Tilburg..... super bedankt voor jullie inzet. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.

10-12-2019

Acties op De Rooi Pannen te Tilburg. We voelen ons zeer vereerd dat de studenten van alles ondernemen om ons te steunen. Echt super!!

 

30-11-2019

Er zijn mensen die prat gaan op de AD-oliebollentest maar feit is dat de lekkerste oliebollen te koop zijn op de campus van De Rooi Pannen in Tilburg! En de opbrengst is voor ons. Hoe mooi is dat?

27-11-2019

Goed nieuws voor Haria en Ullath. Samen met stichting Dekat Di Hati uit Middelburg is een prachtig initiatief ontstaan. Alle ingeschreven leerlingen worden op jaarbasis een aantal keren medisch onderzocht. Dekat De Hati financiert deze medische check-ups en wij zullen zorgen, ook in samenwerking met Semeleon BV en stichting Hulpverlening Haria uiteraard, dat dit initiatief een groot succes gaat worden. 

 

25-10-2019

In de maanden november en december zullen verschillende studenten van MBO Horecaschool 'De Rooi Pannen' uit Tilburg verschillende acties ondernemen ter ondersteuning van onze twee tempat2 edukasi in Haria en Ullath. Zij doen dit in het kader van hun jaarlijkse Goede Doelen / Kerstactie. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij het doel van hun actie zijn geworden.

22-10-2019

Woensdag en donderdag (23/24 -10) geeft André 11 presentaties op MBO De Rooi Pannen in Tilburg. De school heeft besloten om het jaarlijkse goede doelen project aan ons te koppelen. Alle studenten komen voorbij en we hopen dat ze enthousiast raken over ons project en dat ze er met zijn allen  voor kunnen zorgen dat de tempat2 edukasi voor langere termijn geopend kunnen blijven. 

12-10-2019

We zijn nu een kleine twee weken onderweg en de klassen in Ullath draaien op volle toeren. In het ietwat te kleine lokaal zitten leerlingen soms met z'n drietjes op een schoolbank. Een beetje krapjes dus. Voor de nabije toekomst willen we kijken of we een nog meer geschikte ruimte kunnen vinden. In Haria liggen de lessen nu eventjes stil omdat de angst voor aardbevingen en een mogelijke tsunami het dagelijks leven beheerst. We hopen wel op korte termijn gewoon weer door te kunnen met de lessen op het gebied van Engels.

01-10-2019

Vandaag zijn in Ullaht de extra lessen Engels begonnen. Maar liefst 200 leerlingen hebben zich ingeschreven. Ze krijgen les van een professionele docent Engels die ook in Saparua (dorp) lesgeeft. De eerste reacties waren veel beloven. Het lokaal is volledig ingericht en uitgerust om les te geven. Alle benodigde materialen (schoolmeubilair, pennen, schriften, docent, lesmethode) zijn in samenwerking met Semeleon BV geleverd. We hebben er zin in en hopen dat we op deze wijze een positief steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd in Ullath. 

11-09-2019

Evan heeft het schoolmeubilair naar Ullath gebracht. Nadat hij het vakkundig heeft gemaakt, is het per truck naar ons lokaal gebracht. Ook heeft hij al enig lesmateriaal meegenomen. Samen met onze samenwerkingspartner Semeleon BV gaan we nu de start van de lessen Engels op poten zetten. 

09-09-2019

Op de ouderavond van MBO Horeca De Rooi Pannen in Tilburg zijn wij geïntroduceerd alszijnde de stichting die in het teken staat van hun Goede Doelen Actie. Helemaal te gek natuurlijk!! Nu hopen dat het een zeer succesvolle actie gaat worden. Maar daar hebben we 100% vertrouwen in.

28-08-2019

Met enorm veel blijdschap kunnen we mededelen dat vmbo/mbo De Rooi Pannen uit Tilburg haar goede doelen actie in het teken van ons zal stellen. In december a.s. zullen alle klassen zelf een actie moet verzinnen om zoveel mogelijk geld te genereren. André zal in de herfstvakantie twee dagen op De Rooi Pannen aanwezig zijn om alle klassen een presentatie te geven en kennis te laten maken met het verhaal van onze tempat2 edukasi. Behalve de acties die school zelf organiseert, zal er ook  een benefietavond zijn zoals we dit al eerder hebben georganiseerd. Dus we bieden wederom diner, muziek en lelang aan. De Rooi Pannen heeft haar restaurantgedeelte hiervoor beschikbaar gesteld. Dit zal plaatsvinden in de eerste week van december. De exacte datum maken we z.s.m. bekend.

We willen langs deze weg Jesper Broeren dan ook enorm bedanken voor zijn hulp en het uiteindelijk voor elkaar krijgen van deze sponsoractiviteit. 

In ons hoofdmenu kunt u alle informatie rondom onze benefietavond vinden. Daarnaast zullen we op deze plek natuurlijk alle actuele informatie verstrekken. 

24-08-2019

Nu in Haria alles van start is gegaan, is het nu tijd om ook in Ullath te beginnen. Evan is druk bezig om het laatste schoolmeubilair af te maken en als dit klaar is, vervoeren we alles in een keer naar Ullath. De docent Engels wordt binnenkort bekend gemaakt. Samen met Semeleon BV zijn we druk bezig om alle noodzakelijke formaliteiten te regelen zodat we net als in Haria succesvol aan de slag kunnen. 'Geen woorden, maar daden!'

07-08-2019

Ook vandaag werd er weer met een nieuwe groep gewerkt. We gaan richting de 100 inschrijvingen. Vandaag worden er worden er Engelse woordenboeken gehaald. Ieder kind kan dan in de klas beschikken over een 'kamus'. Mooi om te zien dat de eigen inbreng groot is en dat het prima functioneert. Niet praten, maar doen!!

 05-08-2019

De eerste extra les Engels is van start gegaan in Haria. We zijn zeer blij dat het gelukt is. Niet alleen woorden maar uiteindelijk ook daden!!

 02-08-2019 

Vandaag om 16.00 uur was er in Haria de informatiebijeenkomst betreffende de bijlessen Engels. De kinderen die al ingeschreven waren, kwamen met hun ouders naar Hiti Hala en in samenwerking met de Staf Negeri hebben we duidelijk gemaakt wat we van elkaar mogen verwachten. Ook zijn de uit Nederland gedoneerde pennen uitgedeeld en kregen de ingeschreven kinderen ook alvast hun schrift. Ongetwijfeld gaat het 'bijlesverhaal' nu verder rondzingen in het dorp en zullen er nog meer inschrijvingen volgen. We gaan binnenkort een klassenindeling maken. We streven naar klassen op SD-, SMP- en SMA-niveau. Met dank aan: Evan Leuwol, Bapak Ony Latupeirissa en Olin Manuhutu.

13-07-2019

Wij (Semeleon BV/Teachers Go Abroad) kunnen beginnen in Ullath!! Onze ruimte is leeg, wordt schoongemaakt en binnenkort door ons ingericht.

12-06-2019 

Start project Kesehatan Masyarakat Haria. Georganiseerd door Semeleon en Teachers Go Abroad. Er is vandaag een start gemaakt in sector Galilea. Zowel jong als oud kwam langs en uiteraard werd alles gedocumenteerd. Bloeddruk en suikerspiegel.

10-06-2019

In Ullath is men reeds begonnen met de medische check-ups van ouderen. Semeleon is daar nu actief en a.s. woensdag gaat het ook in Haria beginnen. Bloeddruk en suikerspiegel zijn de speerpunten. Uiteraard gratis en dichtbij huis.

04-06-2019

Met een enorme dankbaarheid kunnen we melden dat de onderbouwleerlingen van SC-Delfland een hoop geld voor verschillende goede doelen heeft opgehaald. Een van die goede doelen waren wij en ze hebben ons € 590.83 geschonken. Langs deze weg willen we de leerlingen die dit voor elkaar hebben gekregen, enorm bedanken voor hun steun. Toppers zijn jullie!!

22-05-2019

Een mooie stimulans!! Vanochtend zat dit bericht in onze mailbox.

'De Baileo groep van Pelita heeft besloten uit de collecte opbrengst gehouden op de Pelita Molukse Ouderendagen het Teachers Go Abroad project ten behoeve van de Tempat Edukasi te Haria en Ullath te ondersteunen met een donatie van € 500,00.'

Door dit soort ondersteuning word je alleen maar blij. Het is altijd fijn om te merken dat mensen ons werk waarderen en het dus ook goed vinden. 

07-05-2019

Onderbouwleeringen van het SC Delfland zijn geld aan het inzamelen voor het goede doel. En dit goede doel zijn wij! Wij voelen ons natuurlijk zeer vereerd dat leerkrachten en leerlingen zich voor ons inzetten. Onze dank is groot. Een van de acties die ze ondernemen is het zogenaamde 'Varkentjes wassen'. Mensen kunnen dan op een kraskaart een varkentje openkrassen en het bedrag dat vervolgens tevoorschijn komt, dient dan betaald te worden. We hopen dat mensen die veelvuldig doen.

 

04-05-2019

Zo de balans kan opgemaakt worden. De trip naar Haria zit er weer op. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, om precies te zijn, het volgende':

14 stuks schoolmeubilair is in de maak. 1 set bestaat uit een tafel waaraan twee personen kunnen zitten en een stoel waarop twee personen kunnen zitten. De eerste drie sets zijn intussen gemaakt en in Hiti Hala geplaatst. Dit is een zeer tijdrovende klus want ieder tafel en stoel moet passend gemaakt worden en vervolgens gelijmd. Aan de overige 11 sets wordt de komende weken gewerkt. We plaatsen uiteindelijk 11 sets in 'Hiti Hala' en de drie overige sets gaan naar Ullath. Het voordeel is dat de timmermannen van Ullath dan een perfect voorbeeld hebben. Uiteindelijk zullen daar dan ook 11 sets komen te staan.

 Voor de tempat edukasi in Haria is inmiddels een docente gevonden. Haar naam is Dely Latupeirissa. Zij gaat in de middag twee groepen draaien. Een groep begint om 15.00 uur en de andere 0m 17.00 uur. Beide groepen krijgen twee uur achtereenvolgens les in de Engelse taal. De start van deze lessen is op 1 augustus a.s.. De docente gaat binnenkort naar Ambon om te kijken welke boeken het meest geschikt zijn voor gebruik. Ook wordt er gekeken naar het niveau van het kind. We willen proberen om zoveel mogelijk kinderen op het zelfde niveau bij elkaar te zetten. Binnenkort zal coöordinatrice Marlen Manuhutu een informatiebijeenkomst organiseren in Haria. Hier zullen ouders dan ingelicht worden over de mogelijkheden die worden aangeboden. Zij kunnen zich dan vervolgens inschrijven voor de extra lessen. Deze lessen zijn gratis. Alle ingeschreven leerlingen krijgen een (gesponsorde) pen en een schrift cadeau. Ondertussen zijn er alweer nieuwe pennen onderweg. Ook deze krijgen we gratis dus wellicht dat de tweede pen ook gratis wordt aangeboden. Omdat er geen lesgeld betaald hoeft te worden, verwachten wij van ouders wel dat er een nieuw schrift wordt aangeschaft op het moment dat het eerste schrift vol is. 

Ook hebben we het alfabet aangebracht op de muur van het lokaal. Net als posters met voorkomende dingen. De namen staan dan in het Engels erbij vermeld. 'Groenten, dieren, fruit, kleuren en het fonetisch alfabet onder andere. Een welkome aanvulling op de lessen. 

Een whiteboard wordt binnenkort geplaatst. De docente kan dan zo specifieke informatie opschrijven die voor de lessen van belang zijn. Deze zal geplaatst worden als het overige schoolmeubilair gereed is. 

 

28-04-2019

We kunnen bekend maken dat Dely Latupeirissa de lessen Engels gaat verzorgen op de locatie Hiti Hala. Zij geeft dagelijks les aan een school in Saparua maaar gaat voor ons extra lessen geven aan Harianese kinderen. Momenteel bespreken we nog onhoudelijke zaken als inschrijving, informatieavond etc. Onze coördinatrice Marlen Manuhutu gaat dit in goede banen leiden. Het eerste succes in de samenwerking met stichting hulpverlenjng Haria werpt haar vruchten af.

 

25-04-2019

Speciale actie!! Op = op!! Een landkaart van de provincie Maluku. € 14.95 incl. verzendkosten. De bescheiden winst wordt weer geïnvesteerd in de tampat edukasi2 Haria/Ullath.

 

19-04-2019

We zijn voortvarend van start gegaan met het maken van schoolmeubilair. Het is een tijdrovende klus en de kalender zat een beetje tegen. Eerst presidentsverkiezingen en daarna Goede Vrijdag. Maar... morgen gaan we er weer tegenaan. Ondertussen de ruimte van 48 vierkante meter bekeken en een schets gemaakt wat betreft de indeling.

 

11-04-2019

Breaking news!! De leerlingen van sc-Delfland gaan zich op 7 en 8 mei inzetten voor Teachers Go Abroad. Ze gaan o.a. geld inzamelen middels het 'Varkentjes wassen'. Voor de mensen die dit niet kennen... het is een soort kraskaart waarop je vakjes open kunt krassen. Het bedrag wat dan open gekrast wordt, moet vervolgens betaald worden. Dus mocht er iemand langskomen, krassen!!!!

10-04-2019 

Het hout voor het door ons te maken schoolmeubilair is besteld, betaald en dus afgeleverd. Samen met Evan en een aantal andere Harianezen gaan we het zelf in elkaar zetten. Kortom, we hebben wel even een klus te klaren. Maar..... dat komt helemaal goed. Blijf ons volgen.

 

27-03-2019

Let there be light!!! We hebben net een pv-verlichtingsset aangeschaft voor de tempat edukasi2 in Haria/Ullath. Dit houdt in dat er 's avonds licht is als er activiteit in de ruimte is. En allemaal dankzij de zon!! Hoe mooi is dat?? Aangeschaft via stichting Titane.

22-03-2019 

Vorige week tijdens het benefietdiner besprak ik met Nus & Hilma het idee om de kinderen in Haria/Ullath bij de start van de lessen Engels een schrift en een pen cadeau te doen. Als eerste aanzet. Daarop vertelden zij dat zij wel voor pennen konden zorgen. En zie daar. Ze zijn er al!! Nus & Hilma super bedankt!!

21-03-2019

We hebben net een telefoontje gekregen vanuit Haria waarin werd verteld dat de docente Engels graag lessen wil verzorgen in onze 'Tempat Edukasi'.Binnenkort zal ze zich hier op de website even voorstellen. We zijn zeer verheugd om dit naar buiten te kunnen brengen. Het is nu officieel en zo zijn we weer een stap dichterbij ons doel, namelijk een goed functionerend educatiecentrum waar de lokale bevolking iets aan heeft.

14-03-2019

Gisteravond hadden wij weer onze traditionele benefietdiner in Den Haag. Op de François Vatelschool werden de gasten getrakteerd op de kook- en serveerkunsten van de (vrijwillige) leerlingen. Onder begeleiding van de gezusters Patty werd er weer een heerlijk Moluks diner voorgeschoteld. De muzikale omlijsting werd gedaan door Joop & Friends en veilingmeesters Joop en Alex zorgden voor een spetterende opbrengst. Iedereen die iets gedoneerd had voor de lelang… 'terima Kasih banyak'. Ook de 'proeftafel'van Julia was een groot succes. Daarnaast hebben we ook aantal donateurs mogen ontmoeten die ons maandelijks gaan steunen. Echt top!! Iedereen die heeft bijgedragen aan de opbrengst van deze avond kan ik zeggen dat we het geld goed zullen besteden. Houdt Facebook en website vooral in de gaten. We vinden het belangrijk dat iedereen ziet wat er met de opbrengst gebeurd. Een opbrengst die maar liefst: € 3234.81 was!!!!

 

12-11-2018

We zijn officieel een ANBI geworden. Dit houdt in dat donateurs van TGA hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

18-09-2018

Vandaag is onze steun en toeverlaat in Maluku officieel toegetreden tot Teachers Go Abroad. Uiteraard hebben we het hier over Evan Leuwol. Onze man in Haria!! Hij helpt ons al een aantal jaren en onlangs was hij zelfs hier bij ons in Nederland. We gaan gezamenlijk onze 'Tempat Edukasi' verwezenlijken en de eerste gesprekken met het domineesechtpaar en de bapa raja, samen met zijn vrouw, van Haria. Zij waren enthousiast over ons plan en we zijn blij dat zij postitief gestemd zijn. Zo zie je maar weer, eerlijkheid duurt het langst en de aanhouder wint. 

 

12-09-2018

Even een update betreffende onze eerder gedoneerde spullen. Gisteravond kwam het bericht dat we ze op kunnen halen, ze kunnen stallen en vervolgens kunnen gebruiken op  de locatie waar we in de nabije toekomst een nieuwe 'Tempat Edukasi' gaan opstarten. Fijn dat dit zonder al teveel poespas opgelost is. 

 

03-09-2018

Nog even een reminder! Op 14 maart 2019 is er weer 'Selamat Makan Kembali'. Onze benefietavond waarbij men voor € 25 kan genieten van een heerlijke Molukse maaltijd. Daarnaast hebben we ook nog een lelang. Waarschijnlijk met originele spullen van Ambon en Saparua. De muzikale omlijsting zal door het beroemde kwartet 'Joop & Friends' verzorgd worden. Kortom, alle ingrediënten voor een geslaagde avond zijn aanwezig. Er is plaats voor 80 personen. We kunnen melden dat de helft al gereserveerd is. Wilt u ook reserveren? Meld dit dan via andre@teachersgoabroad.nl 

 

01-09-2018

We hebben een brief verstuurd naar de verantwoordelijke persoon die onze 'rumah belajar'- materialen heeft verplaatst naar een andere ruimte. Zonder dat wij hierin gekend zijn. Daarom hebben wij een brief gestuurd met de vraag of hij onze spullen vrijbwillig wil teruggeven. Zo niet, zullen we helaas aangifte van onrechtmatig toe-eigenen van spullen moeten doen. Liever niet natuurlijk, maar als het moet, moet het. Wij laten niet gebeuren dat de donaties op de verkeerde plek zijn gekomen. Het vervolg hoort u nog.

 

15-06-2018

We zijn weer opgeladen! Na een tijd van bezinning en dus goed nadenken gaan we weer aan de slag. Op 12 juli a.s. gaat André namens TGA weer richting Haria. Hij gaat onderzoeken of er een succesvolle doorstart gemaakt kan worden van de eerder gecreëerde rumah belajar. De naam zal sowieso gewijzigd worden en de locatie staat nog niet vast. Alle mogelijkheden worden bekeken en/of besproken. Feit is dat we het niet laten gebeuren dat de eerder gedane ideeën in de prullenbak verdwijnen. We gaan er voor!!

 

08-12-2017

Vandaag hebben wij een bijenkomst gehad in Utrecht. Samen met stichting Dekat di Hati schoven wij aan voor een gesprek met het bestuur van stichting Save Home. Een stichting die zich inzet voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik op de Molukken. Geen vrolijk onderwerp maar het is des te noodzakelijker dat we er iets tegen doen. Gedrieën hebben we afgesproken om samen te gaan werken om zo een bijdrage te kunnen leveren in de strijd tegen deze vorm van kindermisbruik. U moet denken aan een 'huis' waar deze slachtoffers opgevangen kunnen worden, goede begeleiding van deze kinderen en uiteraard ook de noodzakelijke medische kosten. Kortom, er is genoeg te doen en wij willen als Teachers Go Abroad graag onderdeel zijn van dit project.

 

10-11-2017

Vorig jaar hebben wij 'Maluku' verjaardagskalenders uitgebracht met als doel om met de opbrengst ervan de projecten van Teachers Go Abroad op Maluku te ondersteunen. Deze zomer gaan we weer en daarom starten we de 'Sinterkerst-actie'. Zolang de voorraad strekt (op=op), kunt u kalenders bestellen voor de prijs van maar liefst € 8.50 i.p.v. € 12.50 p.st. en als u er vier in een keer bestelt, is de actieprijs € 30. De verzendkosten zijn in alle gevallen € 3.95.  U kunt ze bestellen via andre@teachersgoabroad.nl

 

 

17-08-2017

Het heeft even geduurd maar we zijn geacclimatiseerd en daarom vandaag even een bericht. Erna schrijft nog een verslag over wat we hebben gedaan dus die is in afzienbare tijd hier te lezen. In het algemeen kunnen we terugkijken op een, wederom, zeer geslaagd bezoek aan Ambon en Saparua. De lessen op de school in Galala (SD) waren erg leuk, ook erg intensief trouwens, en het resultaat mocht er zijn. De lessen in Haria, SMP 6 en in de rumah belajar, waren ook succesvol. Vooral de les tandenpoetsen was hilarisch. Het is een begin van hopelijk iets structureels ook al zijn we natuurlijk ook niet van gisteren. Maar goed, er is een begin. Ook de training aan de medewerkers van Save Home was een hoogtepunt. Een groep zeer geïnteresseerde mensen zorgde ervoor dat Marianne en Erna extra gemotiveerd zijn geraakt om hiermee door te gaan. Kortom, de donaties zijn weer goed terechtgekomen en met ziel en zaligheid uitgegeven voor degenen die het verdienden. Voor een fotoverslag zie foto's Ambon/Saparua 2017.

 

02-06-2017

Ja, the bullet is through the church!! 😀Op 13 juli a.s. vertrekken Marianne en Erna namens Teachers Go Abroad richting Ambon (Kota Ambon / Latuhalat) en Saparua (Haria / Ullath). Ze verblijven hier t/m 2 augustus. André gaat op de achtergrond ook mee. Weliswaar niet voor TGA maar is wel in de buurt. Er is een programma maar we zijn druk bezig om het nog beter afgestemd te krijgen op de vraag van de mensen aldaar. Maar 1 ding is zeker, TGA is weer zichtbaar in de Molukken.

 

09-03-2017

Ons benefietdiner was een groot succes! Maar liefst 82 mensen hadden een stoel gereserveerd. De leerlingen uit klas 3V (Vakcollege horeca) van de François Vatelschool uit Den Haag hadden onder begeleiding van de gezuster Patty, Magdalena Suripatty en docenten van de school een heerlijk menu gemaakt. Even een opsomming: Voorgerecht: Kohu2, loempia. Hoofdgerecht: Nasi kuning, sambal goreng boontjes, perkedel djagung, sambal goreng basah, sate ayam, sambal goreng kentang, atjar ketimun, kroepoek, emping. Nagerecht: Es krim manga, es krim kelapa en afsluitend kopi atau the met zelfgemaakte spekkoek en cue mangkok. Je zult het allemaal toch gemist hebben??

Daarnaast was de bediening in handen van docenten en leerlingen van klas 4F van de school. Mooie gedekte tafels en goede bediening waren de eerste aanzetten tot een mooie avond.

De muzikale omlijsting werd dit jaar door Joop & Friends gedaan. Dat dit kwartet een feestje kan bouwen was al bekend maar op deze avond heeft iedereen dit aan den lijve ondervonden. Er zijn mensen met een schorre keel naar huis gegaan. Hahahaha, Gandong E!! Ook de lelang werd gedaan door Joop en Alex met als resulaat een behoorlijke opbrengst aan het einde van de avond. Maar lieft € 3045,15 in totaal!! Met dank aan MalukuXperience, Moluks-Indonesisch restaurant Cucu, Magdalena Suripatty, Sayah spekkoeklikeur, Jose Sapuletej en Joël Diaz. Zij waren verantwoordelijk voor de mooie lelangartikelen.

Het geld wordt deze zomer gebruikt voor ons rumah belajar-project en voor de activiteiten die Marianne en Erna in juli/augustus in Haria gaan doen. Uiteraard kunt u hier dan weer volgen wat er precies mee gedaan wordt.

We willen nogmaals iedereen bedanken voor het feit dat deze derde editie van 'Selamat Makan Kembali' weer tot een succes is omgetoverd. Topprestatie!!

 

12-02-2017

Het is al even bekend maar voor de duidelijkheid nog even de mededeling dat Marianne dit jaar weer naar de Molukken gaat. En niet alleen! Haar vriendin Erna van der Laan gaat ook mee. Deze laatste wilde al langer mee maar het kwam er tot nu toe nog niet van. Maar dit jaar dus wel! Lees ook vooral haar biografie hier op onze site. Ze vertrekken in juli. Over de plannen informeren we iedereen nog.

08-01 t/m 12-01-2017

De verbinding valt in 2017 regelmatig weg. Maar nu kan er weer gecomminiceerd worden. Er is weer veel gebeurd. We hebben een gesprek gevoerd met Nonna Usi Manuhutu, hoofd van de SMP6-school. We heben afgesproken om intensief samen te werken. Ze had ons een paar weken geleden een voorstel gestuurd met daarin drie hoofdpunten. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris (Engels) en algemene kennis vergroten stonden daarop. Op alle fronten kunnen we haar met onze rumah belajar tegemoetkomen. In ruil daarvoor gaan de leerlingen meehelpen om de omgeving van het gebouw netjes te houden.

De vorderingen in onze rumah belajar gaan als een speer. Ons reclamebord (zie foto) staat vooraan de straat. Iedereen kan nu zien waar we ziten aan de puncak Haria. De timmerlui waren zo precies dat elke milimeter werd besproken. Resulaat? Een prachtig bord inclusief afdak.

Daarnaast was het de week van de presentaties. 3 in totaal waarvan een op het strand van Namal. Hier zaten alle ouderlingen van de kerk. Een dag later stonden we in de Petra-kerk ons verhaal te doen.

Klap op de vuurpijl was de presentatie in Kantor Klassis vanochtend. Alle kampongs van Saparua hadden een afvaardiging gestuurd. Men werd zo enthousiast dat ze nu ocwrwegen om zelf 1 leskist voor hun kampong te kopen. Een ser van 30 leerlingenboekjes, 2 handleidingen en 6 spellen. Ook het spel ular tangga is erg populair. Zo groot hebben ze hier nog nooit meegemaakt. Kampong Booi gaat er al mee beginnen en kampong Ullath staat ook in de startblokken.

Kortom, het was weer een succesvolle reis. Vanavond gaan we het afsluiten met een feest. We hebben mensen uitgenodigd om te komen kijken. Dit wordt vast gezellig. Als ik thuis ben, post ik de foto's. 

04-01 t/m 07-01 2017

Even een paar dagen zonder tablet naar Ambon geweest. Vandaar dat dit een compilatie wordt van een aantal dagen. Het is vreselijk heet en dat kost een hoop energie, maar we gaan stug door. We hebben geregeld dat onze spandoeken geprint werden. Het resultaat mag er wezen. De jongens kunnen nu beginnen om ons uithangbord in elkaar te knutselen.  Ook het hout voor de boekenkast is afgeleverd dus de heren hoeven zich niet te vervelen. Ook hebben we bij twee verschillende zaken boeken gekocht. Wederom boeken voor jong en oud. Ook heb ik een workshop in de tonijnfabriek te Ambon kunnen regelen. En groep van 10/15 geïnteresseerden zouden hier naartoe kunnen. Zo willen we meer workshops gaan organiseren. Onze rumah belajar beschikt binnenkort over een digitale spiegelreflex fotocamera dus de eerste fotoworkshop is ook in de maak. Leuk uiteraard maar ook maatschappelijke workshops staan op het programma. Ook ons ular tangga spel is geprint. Een groot doek van 4m bij 4m. Dit spel hebben we van Lipi beschikbaar gekregen dus we hoefden het alleen maar naar de drukker te brengen. Gisteren kwamen we terug vanuit Ambon met meubilair voor de rumah belajar. Een hele belevenis want de vaste dragers vroegen een onredelijk bedrag. Dus hebben we het uiteindelijk zelf op de boot gezet. De heren in de haven hebben iets teveel macht naar zich toegetrokken. Ze stuurden de truck terug en toen moesten we het zelf allemaal doen. Geen probleem. Doen we dat. 

Nu gaan we plannen schrijven over de bezetting van onze rumah belajar. Het is geen 'Haria-project' maar een project voor alle 16 kampongs. In ons ideaalplaatje past een betrokkenheid van ieder dorp. Donderdag houden we een presentatie voor alle ouderlingen van het eiland en gaan we vragen of ieder dorp een vrijwilliger wil afstaan om onze rumah belajar te beheren. Iedere dag iemand uit een ander dorp en dat rooster rouleren we dan. Op deze manier hopen we te bewerkstelligen dat het eigenaarschap gedragen gaat worden door de lokale bevolking. Voor Molukkers, door Molukkers blijft ons motto. Een hele uitdaging maar niet geschoten is altijd mis. Ook willen we de scholen erbij betrekken en daarover gaan we in gesprek met de persoon die eindverantwoordelijk is voor alle scholen op het eiland. Klassen kunnen hier naartoe komen voor educatie. Wellicht kunnen docenten van het eiland hier ook bijscholing volgen. Het is hier een mooie, koele plek. Kortom, we zijn lekker bezig.

03-01-17

Niets is veranderlijker dan een strijdplan. De offerte viel tegen en is eigenlijk veel te hoog. Inmiddels is er gezocht naar alternatieven en die zijn gevonden. 'Voor Molukkers, door Molukkers!' Voor de prijs van de kast wordt nu alles gedaan. Dankzij de inzet van Evan Leuwol, waar zouden we zijn zonder hem, wordt nu EN de boekenkast gebouwd, onze bilboard inclusief afdak en de boekenplanken geplaatst. Sterker nog, ze gaan proberen het af te hebben voordat ik weer richting belanda vertrek. Hoe mooi is dit. Lokale mensen helpen mee, de plaatselijke economie krijgt weer een opkikker... iedereen blij. Ook is vanochtend het hele plan omtrent de rumah belajar op papier gezet. Zodra ik in Nederland terug ben zal ik het online plaatsen. Wellicht stimuleert het mensen om ook elders in de Molukken een dergelijk initiatief op te zetten.

02-01-17

Vanochtend naar de kastenbouwer in Saparua geweest. De service is hier oké. Na een uur werd de zaak ingemeten en vanavond volgt de offerte. Ben benieuwd. Morgen vertrekken we richting Nusa Laut en Ambon.

01-01-2017

Oudejaarsavond is flink gevierd hier in kampong Lama. Iedereen ging uiterst feestelijk gekleed naar de kerk en om 22.00 uur was er een inzegening van de nieuwe ontmoetingsplaats in de straat. Een plek waar jong en oud mag zitten en waar absoluut geen alcohol genuttigd mag worden. 

Vlak voor twaalven gingen we naar Perat. Vanaf daar schoten we 'vuurwerkfoto's'. Net als op kerstavond viel het ons op dat er 5 minuten tijdsverschil is met HARUKU. Zij begonnen wederom om 23.55 uur met het afsteken van hun vuurwerk. Daarna het nieuwe jaar ingeluid met heerlijke sopi. Straks om 14.00 uur is er een lelang voor de kerk. We gaan kijken of er nog iets voor onze rumah belajar te kopen valt. We denken hierbij aan producten gemaakt van afval of van natuurlijke producten.

De lelang was uitgesteld en dat duurde ons te lang. Daarom maar weer naar onze rumah gegaan.

's Avonds hebben we spandoek ontworpen die langs de straat komt te staan. Het resultaat is mooi geworden. (Zie foto)

31-12-16

Nog even goed nagedacht. We willen de locale economie de eer gunnen, dus we laten alle werkzaamheden door locale mensen uitvoeren. Ook nu schalen we mensen in die overal van het eiland komen. Op ons betonnen plateau wordet meubilair van natuurlijke producten gemaakt. Net als de boekenplanken. De leskisten willen we door een goede timmerman laten maken. Dus het gedoneerde geld gaat ook echt naar de Molukken en niet ergens anders naartoe. Uiteraard heeft ook onze 'Maluku-kalender' een prominente plek gekregen. (Zie advertentie). Deze moet er voor zorgen dat ons initiatief voor langere tijd blijft voortbestaan

Vanochtend om 09.00 uur had ik samen met steun en toeverlaat Kees Lafeber een gesprek met de dominees van Haria. Zij ondersteunen ons ook en zullen tijdens de diensten aandacht aan ons schenken zodat de mensen onze rumah belajar gaan opzoeken. Ook geven ze mij de gelegenheid om op drie dagen (10, 11 en 12 januari) in het bijzijn van zeer belangrijke mensen een presentatie te geven. Onder andere eentje op Molana. Ook invloedrijke mensen van Haruku en Nusa Laut. Deze laatste eilanden willen we in de toekomst gaan voorzien van een rumah belajar, TGA-stijl. Een leer- en informatiecentrum dus voor jong en oud. Voor de foto's zullen mensen moeten wachten tot ik terug ben vrees ik. Het internet is niet zoals bij ons.

30-12-16

's Ochtends zijn we Haria gunung opgegaan naar onze rumah belajar. We hebben kritisch gekeken hoe we de zaak in kunnen richten en wat we daar eventueel voor nodig hebben. Conclusie: bij de ingang komt het kantoor, een slaapruimte wordt omgetoverd tot bibliotheek. Deze is ook goed te beveiligen. Er komen tralies in de kozijnen. Daarnaast hebben we een leesruimte binnen. Mensen kunnen ook op het terras zitten. Eventueel om koffie en thee te drinken en dingen te bespreken. Voor het terras is een betonnen plaats. Hier kunnen activiteiten op georganiseerd worden. Vanaf het terras heb je uitzicht op Haria en Saparua. Heerlijke locatie. Niet de perfecte, want dat is Batu Pintu. We gaan proberen om een huisje neer te zetten. Een soort van 'rumah panggung'. Dit is uiteraard niet gratis maar we gaan op zoek naar sponsoren. Het kost ca. 2500 euro. Moet toch vanuit Nederland te doen zijn. Voor de duidelijkheid het is geen Harianese rumah belajar. Het is voor het gehele eiland. Dus we doen het voor iedereen. Alleen de plek Batu Pintu is gekozen vanwege het natuurschoon. Daarnaast willen we zeebiologen uitnodigen en die kunnen dan meteen aan de slag. Ook willen we daar eco-tuinen gaan aanleggen waar mensen kunnen gaan leren composteren. Maar goed, voorlopig zitten we op gunung Haria.

29-12-16

's Ochtends nog wat boeken aangeschaft en om 13.00 uur terug met de 'Mata Hari' naar Haria. De wind was behoorlijk sterk. Zelfs zo sterk dat de boot tegen de steiger aanvoer. Na een extra rondje in de haven konden we gelukkig veilig van boord.

28-12-16

Vandaag zijn we richting Ambon vertrokken. Met de 'Mata Hari'. Ook wel bekend als de langzame boot. Eenmaal in Ambon hebben we wat boekenzaken bezocht om te kijken war er allemaal te koop is. Een aantal boeken is ook aangeschaft. Boeken waar de mensen hier iets aan hebben, mochten ze geïnteresseerd zijn. Hoe repareer je een fiets? Wat kun je allemaal doen met je moestuin? Maar ook op kinderniveau boeken over sport. Welke sporten zijn er en hoe kun je ze spelen? Zo maar even een aantal onderwerpen.

's Middags een zeer interessant gesprek gehad met Andre Sitanella. Hij is hoteleigenaar, maar ook organisator van het 'Duurstede Festival' en de man achter de Ambonesia Foundation. We hebben op relaxte wijze onze ideeën besproken en kwamen erachter dat we veel overeenkomsten hebben. Hier gaan we iets mee doen. Hij heeft veel contacten die voor ons project heel interresant zijn. Kortom, het netwerk is wederom uitgebreid.

27-12-16

Vanmiddag met een groot aantal kinderen naar het mooie eiland Molana geweest. Lekker zwemmen, vissen, voetballen en eten op het strand. De gevangen vis ging uiteraard mee naar huis. Op de terugweg kwamen we in een hevige regenbui terecht. Dus uiteindelijk kwam iedereen kletsnat thuis. Maar wel supergezellig!

26-12-16

Vandaag hebben we goede zaken gedaan in Haria. De 100 leerlingboekjes en de handleidingen voor de leskisten kunnen gedrukt worden. De proefexemplaren waren zeer goed. Onze drukker Martin heeft goed werk afgeleverd. Ook is gewerkt aan het meubilair voor op het terras van onze rumah belajar. Het worden milieuvriendelijke zitjes. Gemaakt van sagohout. (gaba gaba) Daarnaast wordt er een bordspel gemaakt in de vorm van een spandoek. 16 vierkante meter. Hierbij staat het milieu en dus je eigen omgeving centraal. Kortom.... het was een succesvolle dag.

25-12-2016

Vanochtend om 07.00 uur trapten we af om het strand van Siri Sori Islam schoon te maken. Vooral de dames waren erg actief. We hebben alle rotzooi, inclusief een dode python van ca. 2 meter verbrand. De beste van de slechtste oplossingen maar beter dan niets doen. s' Middags een powernap gedaan op het prachtige strand van Ouw. Vanavond gebrainstormd over hoe ons informatiecentrum in te richten.

24-12-2016

Aangekomen in Haria. Er voeren twee boten en die zaten tjokvol mensen vanwege de kerstdagen. Overal wordt tradtioneel vuurwerk afgestoken. Vanochtend hield Kees Lafeber een presentatie in Siri Sori Islam. De opkomst viel ietwat tegen maar... morgen zullen we zien wat oplevert. Dan gaan we de stranden schoonmaken.

25-11-2016

Een leuk idee voor de Kerst en ook nog eens goede doelen sponsoren? Hier de ideale combinatie!
 
Wij hebben 4 verschillende Maluku-verjaardagskalenders met elk zijn unieke thema.
 
1. Pattimura-Martha Christina • 2. Sfeer • 3. Natuur • 4. Transportschepen
 
Vanaf 10 december zijn deze fraaie kalenders verkrijgbaar voor € 14.95 per stuk. (inclusief verzendkosten)
 
Ook hebben we een pakket waarin alle vier de kalenders zitten. Deze set kost € 50,- (inclusief verzendkosten) Na betaling worden ze binnen 2 werkdagen verstuurd.
 
Daarnaast kunnen kumpulans en/of organisaties eventueel kalenders bestellen. Bij verkoop van de kalenders gaat er € 2.50 per kalender naar eigen kumpulan of organisatie.
 
Voor informatie kunt u mailen of bellen naar:
marinjomagazine@kpnmail.nl , 06 1361 4822 of andre@teachersgoabroad.nl, 06 4499 8566

 

19-11-2016

Goede doelen

 In Nederland leven mensen met “de hand op de knip”. Dat is niet verwonderlijk, want: “zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen”. Dat die knip (portemonnee) alleen open gaat voor henzelf is niet helemaal waar. Zij zijn zeker bereid voor een goed doel een financiële bijdrage te doen, als zij er maar iets voor terug krijgen; en dan mag het zelfs wel eens “ietsje meer” zijn. Voorbeeld: Een keurige dame aan de deur met een collectebus. Daar gaat een zuinig eurootje in. Even later vraagt een jochie gekleed in een te groot Feyenoord-shirt een bijdrage voor de voetbal in de vorm van een lekkere kruidkoek à € 3,95. Dat wordt grif betaald. Opbrengst voor de club: € 3,00 !

Wij hebben gekozen voor een benefietdiner: een diner met vrienden en collega’s die voor deze gelegenheid wel iets extra’s willen betalen, wat ten goede komt aan het doel: “Teachers Go Abroad”.

 

Waarom een benefietdiner?

In onze vrienden-collegae kring is het gebruikelijk elkaar zo nu en dan uit te nodigen voor een gezellige avond

Mijn broer is hobby-kok. Zijn partner is van Molukse afkomst. Samen doen zij actief mee aan fondsenwerving ten gunste van doelen op de Molukken, o.a. het hier voor genoemde onderwijsproject. Zij stellen hun huis ter beschikking voor benefietdiners.

Ik ben werkzaam aan een vmbo en een onderwijsdoel steunen, dat in het verlengde daarvan ligt, heeft de belangstelling van mijn vrouw en mij

De gasten zijn vooraf geïnformeerd over de opzet van het benefiet-aspect van het diner.

Door de gasten vrij te houden, hopen wij dat zij bereid zijn te doneren aan het project, waarover zij tijdens het diner uitgebreid geïnformeerd worden.

Eten is in elke cultuur een gezellige, maar ook belangrijke, aangelegenheid. Hoeveel zaken worden er niet gedaan tijdens de maaltijd? Hoeveel vriendschappen worden er niet beklonken bij een intiem diner? Welk feest wordt er zonder te eten of te drinken gevierd? Als er al een “tijd” op de dag is om gul te zijn, dan is dat wel tijdens de maal”tijd”! Gastvrijheid en vrijgevigheid gaan dan hand aan hand.

Jannie & Maarten

 

19-11-2016

Gisteravond hebben we in Lelystad een geweldig benefietdiner gehad. Samen met vmbo-collega's uit Elburg hebben we kunnen genieten van een waar Sterren-diner. Het was een meer dan geslaagde avond. Onze dank gaat uit naar alle collega's voor hun belangstelling in Teachers Go Abroad maar bovenal ook voor de leuke gesprekken. Daarnaarst willen we Maarten, Jannie, Nico en Gerard bedanken voor het organiseren van deze avond. Top gedaan! Onze dank is onmetelijk groot.

 17-11-2016

Goed nieuws voor iedereen die zijn of haar kampong van afkomst in de Molukken een stap verder wil brengen. Het is nu mogelijk zelf een actie te beginnen op de PIF website. Met dank aan André Klunder van Teachers Go Abroad en Marlou de Rouw, van The Competence.

Alle inkomsten die daar wordt gegenereerd komt voor de volle 100% toe aan de bedoelde acties. Green Moluccas doet dat onder de paraplu van The Constellation. Een wereldwijd opererende organisatie die vanaf nu ook een afdeling heeft in de Molukken. Local support team Maluku Competence.

Voor informatie kun je bij me terecht. Ik help je de benodigde pagina's en acties op te zetten. Kijk op:

 
(klik op de groene link: learning gardens / rumah belajar)
Working as a community, to ensure a green, clean and healthy Maluku
pifworld.com

 

03-11-2016

Het is definitief!! Op donderdagavond 9 maart 2017 is de derde editie van Selamat Makan Kembali. De reserveringen komen binnen de lijst loopt al behoorlijk vol. Tegen een prijs van € 25 kan men van een heerlijk Moluks diner genieten. Dit diner wordt wederom onder begeleiding van het vertrouwde Molukse keukenprinssesenteam, samen met de leerlingen van de François Vatelschool in Den Haag bereid. Tijdens het diner zal er een lelang (veiling) gehouden worden onder begeleiding van lelangmaster Joop Pattinasarany. Daarnaast zullen Joop & Friends voor een muzikale omlijsting zorgen. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om er weer een topavond van te maken. Deze keer zal de opbrengst van de avond gebruikt worden voor ons rumah belajar-project. Ons streven is om op meerder plekken (eilanden) rumah2 belajar (kenniscentra) op te zetten. André gaat 21 december voor 3,5 weken naar de Molukken en zal zijn ervaring voor aanvang van het diner in kort presenteren.

03-10-2016

Afgelopen zaterdag (01-10-2016) was de derde editie van Groove Time. Een oldskool classic-feest in Hoogezand-Sappemeer. Onze donatiebox mocht bij de ingang staan en dat heeft maar liefst € 319.50 opgeleverd. We zijn de 'Groove Time'- donateurs zeer dankbaar. En heren bedankt dat we de box op jullie feest neer mochten zetten. Het levert toch weer 32 nieuwe schoolboeken op.

21-09-2016

We hebben een banner!! Ja, ja. Dankzij Sign Brothers uit Hoogezand-Sappemeer. Ze hebben prima werk geleverd. Dus mocht je pr-materiaal nodig hebben, kunnen wij adviseren om eens op hun Facebookpagina te kijken.

 

 19-09-2016

Op 21 december a.s. vertrekt André richting Saparua. Samen met een aantal anderen gaan we proberen om een 'rumah belajar' in Tiouw te openen. We mogen gebruik maken van de kantor klasis en dat is natuurlijk perfect om daar ons kenniscentrum in te richten. De eerste contacten omtrent boeken zijn gelegd. We hopen dat eventuele andere acties er voor zullen zorgen dat we ons doel, namelijk 6 rumah belajar2 / kenniscentra openen kunnen en mogen bereiken.

16-09-2016

Op donderdagavond 09 maart 2017 zal er weer een benefietavond met de  'Selamat Makan Kembali' georganiseeerd worden. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kun je deze dag alvast arceren in je agenda. De invulling is nog niet bekend evenals het menu maar gezien de vorige twee edities, kunnen we wel alvast een topavond beloven.

30-08-2016

We zijn weer druk in beweging. Het 'rumah belajar'- project gaat serieuze vormen aannemen. André heeft nu officieel vrij gekregen en gaat dus in december richting Saparua. Hij zal hier drie weken verblijven. De bedoeling is om 6 'rumah belajar2' te openen. In Tiouw/Waisisil, Itawaka, Ullath, Nusa Laut, Haruku en Allang. We gaan dan lesmateriaal aanbieden op het gebied van milieueducatie. Uiteraard is dit georiënteerd op de Molukken. Ook zullen leerkrachten een scholing krijgen hoe het materiaal te gebruiken en zal er een externe organisatie langs scholen gaan om in spelvorm het belang van goede afvalverwerking te verduidelijken. We zijn druk bezig om geschikte ruimte te vinden in deze 6 dorpen en ook zijn we op zoek naar mensen die het project omarmen en gecontroleerd willen uitvoeren. Als dit een succes wordt, gaan we het project uitbreiden naar andere dorpen cg. eilanden. Dit is natuurlijk afhankelijk van onze financiën. Daarom blijven we niet stil zitten. We gaan door met geld inzamelen zodat we het voor de goede zaak in kunnen zetten. Een nieuw project is de 'lelang' van een skateboard dat gemaakt is flessendoppen. Deze veiling vindt u elders op deze site aan.

 

04-03-2016

Met een geweldig gevoel kunnen we kenbaar maken dat onze benefietavond uiteindelijk €3032 heeft opgeleverd. Een bedrag waar we heel veel leskisten van kunnen samenstellen. Wij willen iedereen bedanken die als gast bij ons diner aanwezig was en daarnaast ook speciale dank voor onze 'lelang-master' Joop Pattinasarany en  zijn 'lelang-assistente' Lize Pessireron Metiarij. Jullie hebben echt een geweldige show gegeven met z'n tweetjes.

Uiteraard willen wij ook Marinjo magazine, Moluks- Indonesisch restaurant Cucu, Sayah spekkoeklikeur  en nogmaals Joop Pattinasarany bedanken voor het belangenloos beschikbaarstellen van de 'lelang-artikelen'. Echt super!

De dames van Tiga Batang Rumah willen we in het bijzonder muzikaal bedanken voor hun geweldige performance. Het was werkelijk fantastisch. Kippenvel!!

Heel belangrijk!! De dames von Sabandar, Nona Patty, Sandra Patty, Etha Patty en Magdalena Suripatty die voor een zeer geslaagd diner hebben gezorgd. Onze dank is onmeetbaar groot. Echt top dat jullie je zo hebben ingezet.

And last but zeker not least de leerlingen van de François Vatelschool die in de keuken en bediening geholpen hebben alswel de heren Ludo Tuitel, Jesper Broeren en mevrouw Leander Woestenburg voor het perfect uitvoeren en begeleiden van ons diner. Superbedankt.

22-02-2016

Tot onze grote vreugde kunnen wij mededelen dat ons restaurant op 3 maart helemaal vol zit. Er kan echt (helaas) niemand meer bij. Het enige dat we nog aan kunnen bieden is een plek op de wachtlijst.

 

28-01-2016

Alle stoelen tijdens ons benfietdiner zijn bezet. Dit betekent dat er maar liefst 78 gasten deelnemen. Het restaurant van de François Vatelschool is dan ook helemaal vol. Hartstikke mooi natuurlijk dat mensen EN lekker komen eten EN door hun komst ook nog eens laten zien dat zij ook begaan zijn met de afvalproblematiek op de Molukken. De eerste stap om scholen met 'Green Books' te bevoorraden is gezet. We zijn supertrots!! O ja, voordat we het vergeten. Er kan op deze avond alleen maar contant betaald worden. Tot 3 maart a.s..

04-01-2016

Ja, ja, het is weer zover. Na het succes van vorig jaar volgt er ook dit jaar weer een benefietdiner in opdracht van Teachers Go Abroad! We gaan weer Moluks dineren          (€ 22.50 p.p. excl. drankjes en per contante betaling) voor de goede zaak. Was het vorig jaar nog voor allerlei projecten op Saparua en Ambon, is het nu voor de milieuproblematiek Molukken-breed. We willen geld gaan generen met als doel de Molukse scholen te voorzien van een eco-bibliotheek. In onze ogen de eerste goede stap om de afvalproblematiek aan te pakken. Dit doen we samenwerking met Green Moluccas. In 2017 gaan we weer richting de Molukken dus we hopen dat we dan al een groot aantal scholen blij hebben kunnen maken. 'Eten voor een  schone zaak' zou je kunnen zeggen. Er kan gereserveerd worden via andre@teachersgoabroad.nl. De eerste reserveringen zijn al binnen, dus reageer op tijd want vol=vol!

27-11-2015

André geeft een presentatie tijdens de jaarvergadering van stichting Dekat di Hati. Dit vindt plaats in stichting Mae Uku te Oost-Souburg. Hij zal vertellen over de activiteiten die we afgelopen zomer hebben gedaan en daarnaast gaat hij aandacht vragen voor de milieuproblematiek zoals het op dit moment op de Molukken actueel is.

15-11-2015

Andre is a.s. zondagavond te horen bin Radio Oras te Amsterdam. Hij gaat hier vertellen over onze ervaringen van afgelopen zomer en wat er in de toekomst ondernomen gaat worden. De uitzending is van 20.00 - 21.00 uur.

http://www.salto.nl/streamplayer/radio/stadsfm_live.asp

 06-07-2015

Voor iedereen die in spanning zit!! Vanavond om 18.00 uur is de trekking van onze loterij. Dus rond de klok van 20.00 staan alle winnaars op onze site en hier op Facebook. Succes en nogmaals bedankt!!

04-07-2015

En ja!!! De winnaars van de twee FC Groningen-shirts zijn bekend!
Ronald Löhr heeft het hoogste bod gedaan op het shirt van Hans Hateboer en Ronnie Coops is de nieuwe eigenaar van het shirt van Tom Hiariej incl. alle handtekeningen van de FC Groningen-selectie. Gefeliciteerd heren en bedankt!! We zullen de opbrengst goed besteden.

15-06-2015

De voorbereiding lopen voorspoedig. Atha (Gandong Tours) is druk bezig om contacten te leggen en de eerste activiteiten zijn zichtbaar geworden. Zo gaan we lessen Engels geven voor jong en oud in Haria, gaan we sportdagen organiseren in zowel Haria, Ullath als Latuhalat. Uiteraard besteden we ook ruime aandacht aan de afvalproblematiek rondom Haria. Dankzij Aiske Kapel zijn we in bezit gekomen van verschillende kleuren afvalzakken die er voor zorgen dat afval goed gescheiden kan worden. We zijn nu een plan aan het ontwikkelen om, als de zakken op zijn, een goed vervolg te geven aan de clean up-acties.

 

13-06-2015

Vandaag was Andre in Vaassen om daar het lustrum van Leawaka Vaassen e.o. bij te wonen. Het was supergezellig en onverwachts mocht hij ook vertellen waar TGA voor stond en wat ze over 5 weken gaan doen. Daarnaast werd ook onze loterij onder de aandacht gebracht en dit leverde een verkoop van een kleine 200 loten op. Kortom... het was weer een mooie dag!

 

10-06-2015

Leerlingen van het CLD uit Delft en de Francois Vatelschool uit Den Haag zijn zeer actief met het verkopen van onze loten. Hier zijn wij natuurlijk zeer blij mee en onze dank naar deze leerlingen is dan ook groot. 

21-04-2015t

Vandaag een Marinjo ontvangen waarin een leuk artikel staat over onze benefietavond. Jacqueline Vorst!! Onze dank is groot. Het is een mooi compleet artikel geworden. Voor de nieuwsgierigen onder ons..... het gaat om de Marinjo van deze maand. (april 2015)

16-04-2015

Dankzij Tim Tetteroo (jeugdspeler van Excelsior) zijn we in het bezit gekomen van een voetbal met daarop alle handtekening van de huidige selectie van Excelsior. Dat hij dit voor ons geregeld heeft, waarderen wij enorm. Onze dank is groot Tim! Nu hopen dat de bal veel geld gaat opleveren. Het eerste bod van € 55 is inmiddels binnen.

16-04-2015

Dhr. Jos van der Laan heeft vandaag een geweldig bod gedaan op ons shirt van FC Groningen-speler Tom Hiariej. Hij bood namelijk € 175 euro. We zijn hem zeer erkentelijk voor dit bod. Op 1 juli a.s. zal hij weten of het genoeg is om de nieuwe eigenaar te worden.

12-04-2015

Wij hebben vandaag van Tom Hiariej een officieel wedstrijdshirt van FC Groningen gekregen met daarop alle handtekeningen van de huidige selectie en wellicht kersverse bekerwinnaar. Dit shirt mogen wij veilen voor een serieus bod. De opbrengst is in haar geheel voor onze stichting. Iedereen heeft de tijd om tot 1 juli een bod uit te brengen. Het hoogste bod zal steeds vermeldt worden bij de foto's van het shirt.

Uiteraard willen wij Tom langs deze weg dan ook bedanken voor dit geweldige gebaar. U kunt het shirt bekijken op onze TGA-marktplaats.

12-04-2015

Zojuist een zeer fijn overleg gehad met Paban. We gaan o.a. in het dorp Ullath activiteiten op poten zetten voor en met de scholen aldaar. Daarnaast is er een crèche waar het een en ander voor gebeuren kan en ook de kraamverzorging zit in het pakket. Dankzij Paban worden de contacten in Ullath goed verzorgd en kunnen we ons programma gaan invullen. Kortom, we kunnen aan de bak!!

 

09-04-2015

We hebben vanavond een zeer constructieve avond gehad. Behalve een nadere kennismaking hebben we gesproken over de inhoud van onze reis. Ik kan iedereen melden dat de contouren steeds meer zichtbaar worden. We gaan op zowel Ambon als op Saparua aan de slag en een van de grote thema's is milieu. Daarnaast zullen we ook op het gebied van onderwijs, zorg en sport en spel iets gaan doen.

We hebben gekozen voor een opzet waarbij de toekomst ook gewaarborgd is. Dus niet dat iets na onze aanwezigheid stil komt te liggen. Over de exacte inhoud berichten wij later nog omdat we nog niet alle opties hebben besproken.

Zaterdag heeft André een overleg met Paban en na dit gesprek kunnen de dagen ingepland worden. We zijn zeer enthousiast!!

 

08-04-2015

Morgenavond is er overleg met Kees Lafeber, Ada de Voogt en Cees Verhage en Nonna Verhage-Patty (stichting 'Dekat di hati') over de invulling van onze reis naar Ambon en Saparua. De thema's milieu en sport en spel zullen zeker aan bod komen en wie weet komen we nog tot andere creatieve inspiraties.

07-04-2015

We hebben gehoord dat we in de komende editie van het Molukse magazine Marinjo komen te staan en wel met twee pagina's. Dit naar aanleiding van onze benefietavond en ons project de komende zomer. We zijn natuurlijk zeer content met deze belangstelling. Wellicht dat we in de toekomst een verslag van ons project erin kunnen krijgen. Wie weet?

03-04-2015

De tickets Amsterdam - Ambon zijn definitief binnen. Dus niets kan ons meer tegehouden! Maluku, here we come!!

 

28-03-2015

Vanmiddag heeft André een zeer onderhoudend gesprek gehad met dhr. Cees Verhage mevr. Nonna Verhage-Patty van de stichting 'Dekat di hati'. Er is gesproken over de invulling van ons bezoek aan de Molukken de komende zomer en kwamen tot de conclusie dat onze stichtingen iets voor elkaar kunnen betekenen. We hopen op een vruchtbare samenwerking en dat er iets heel moois uit voort mag komen. We houden jullie van de vorderingen op de hoogte.

17-02-2015

Onze benefietavond was meer dan geslaagd. Met 74 bezette stoelen zat het restaurant van de François Vatelschool helemaal vol. Er kon 'echt' niemand meer bij. Onder begeleiding van een zestal zeer kundige dames (Nona, Marcha en Sandra Patty, Alice en Yvonne Sabandar en Daphne Kapel)  hebben de leerling-koks een fantastisch diner in elkaar gezet. Even een greep uit de culinaire verrassingen van deze avond:

soto bouillon, Ikan ritja ritja, sambal goreng boontjes, kasbi denang sambal kelapa, perkedel djagoeng, saté babi dengan ketjapsaus, dadar guling, kelopon en spekkoek.

De sfeer was meer dan gezellig (mede door gastheer/dj Gianni Metekohy) en de commentaren over het diner waren lovend. Kortom, het was hard werken maar daar hebben we ook duidelijk iets voor teruggekregen. Namelijk in de vorm van ruim € 1500. Want dat was de netto-opbrengst van deze avond. U begrijpt dat wij als stichting natuurlijk zeer content zijn met dit succes. We zullen het geld goed besteden.

Langs deze weg willen we ook iedereen bedanken die zich voor deze avond heeft ingezet. Top! De waardering van onze zijde is enorm.

22-02-2015

Vanmiddag was er topoverleg in Harderwijk. Wij (Marianne Ruis, Tineke van de Veen, Christina Dijkman en André Klunder) gaan naar Saparua. 13 juli a.s. vertrekken we. De tickets zijn inmiddels geboekt, dus het hele gebeuren krijgt nu een serieus karakter. 

De komende periode zal bestaan uit het organiseren van verschillende activiteiten waarbij we gaan proberen zoveel mogelijk geld te genereren. Een loterij is in de maak, de benefietavond op 17 maart is een zekerheidje en er zijn plannen om in het noorden des lands ook iets te organiseren. Kortom, we hebben er zin in!!

20-02-2015

Vanavond is de laatste stoel voor onze benefietavond gereserveerd. Maar liefst 65 gasten zullen aanschuiven voor een heerlijk Moluks diner! Laten we hopen dat de opbrengst van de avond net zo succesvol zal zijn!

31-01-2015

André was op een zeer gezellige bijeenkomst met mensen die Nolloth een warm hart toedragen. Dit was in Barneveld en er zijn weer nieuwe contacten uit voortgekomen. Uiteraard hopen wij dat hier ook weer ideeën uit voortvloeien betreffende onze activiteiten op Saparua komende zomer.

29-01-2015

Na een zeer geslaagde bijeenkomst in Den Haag is het diner betreffende 17 maart bekend. Uiteraard zeggen wij nog niet wat het is, laat je maar verrassen op de avond zelf.

25-01-2015

Onze 'Molukse Avond' belooft een succes te worden. Het restaurant is vol op 17 maart a.s.. Alleen op speciaal verzoek kunnen er nog mensen toegevoegd worden. Dit zijn uiteraard beperkte plaatsen.

A.s. donderdag is er overleg met de dames die het diner gaan samenstellen. Kortom, iedereen is dolenthousiast.

11-12-2014

Gisteravond een zeer geslaagd kerstdiner en kennismaking gehad met de familie Metekohy, de gezusters Patty, de familie Kapel en dhr. Sabandar. De eerste ideeën betreffende het diner op onze 'Molukse Benefietavond' (restaurant François Vatelschool, Den Haag) zijn al geopperd. Met andere woorden, het kan niet meer fout gaan op 17 maart 2015.
We hebben nog niet eens reclame gemaakt en er zijn nu al 20 plaatsen gereserveerd. Ben jij ook nieuwsgierig en wil je onze stichting steunen, en dus onze activiteiten op de Molukken a.s. zomer, eet dan gezellig mee!! Je kunt reserveren via andre@teachersgoabroad.nl. Wacht niet te lang, daar krijg je uiteindelijk spijt van!!

 

30-11-2014

Het gaat geweldig met de reserveringen betreffende de benefietavond op 17 maart 2015. De helft van het schoolrestaurant (François Vatelschool, Den Haag)  is al gereserveerd. Dus, mocht je onze stichting een warm hart toedragen en ons financieel willen ondersteunen, kom dan langs.!Er wordt een Moluks diner geserveerd. We zullen binnenkort de prijs hiervan bekend maken. Daarnaast zal er een donatiebox aanwezig zijn. Kortom, kom langs en reserveer op tijd! Dit kun je doen door een mail te sturen naar andre@teachersgoabroad.nl

 

29-11-2014

Zo, we zijn weer een stukje verder gekomen is ons doel. André heeft vanochtend een zeer prettig gesprek gehad met een aantal mensen die het dorp Ullath op Saparua een zeer warm hart toedragen. (o.a. Rita Matullessija-Bonthuis, André van Velsen-Nikijuluw, Jenny Janssen-Patty, Estelle Verheul-Pattijen GeryPatty (PABAN))
Zoals bekend gaan we in 2015 richting de Zuid-Molukken en willen we verschillende activiteiten gaan uitvoeren in met name Haria, Ullath en Nolloth. Iedere inbreng is welkom en vanochtend is er hoop input bijgekomen. We hebben gesproken over de mogelijke activiteiten die we aldaar ten uitvoer kunnen brengen, waar de dorpsbewoners en kinderen eventueel behoefte aan hebben en we hebben ook tips en adviezen gekregen over het reilen en zeilen aldaar. Kortom, de zin om te gaan is alleen maar groter geworden.
Zo langzamerhand krijgt de inhoud van onze reis een vorm. We houden iedereen op de hoogte dus blijf ons volgen.

 

17-11-2014

Dankzij de inspanning van de familie Metekohy kan er op 17 maart 2015, tijdens onze benefietavond, een Moluks diner geserverveerd worden op de François Vatelschool. Onder begeleiding van een vijftal zeer deskundige dames gaan de leerlingen er voor zorgen dat er een fantastische rijsttafel geserveerd kan worden. Dus iedereen die de Molukse keuken eens wil proeven is van harte uitgenodigd. De eerste reserveringen zijn al binnen dus wees er snel bij. Je kunt reserveren door een e-mail te sturen naar andre@teachersgoabroad.nl Op 11 december a.s. gaan we kennismaken met onze keukenprinsessen tijdens het kerstdiner en dan gaan we meteen afspraken maken over hoe en wat te doen op 17 maart. Kortom, het wordt gezellig!!

 

10-09-2014

Vanochtend heeft André telefonisch contact gehad met dhr. Alex Thenu. Hij is lid van de Vereniging van Kumupulans en we hebben afgesproken dat we elkaar op 24 september a.s. in Utrecht ontmoeten. Ook de voorzitter van de vereniging zal hierbij aanwezig zijn. We hopen in dit gesprek te horen wat er zoal mogelijk is op Saparua of waar eventueel behoeft aan is. We hopen op een vruchtbare samenwerking.

07-08-2014

Vandaag hebben we gesproken over vele zaken. Wanneer gaan we? Waarschijnlijk op 12 juli 2015. Hoe lang gaan we? Waarschijnlijk 4 weken. Welke activiteiten gaan we in Nederland realiseren? Verschillende. Kortom, we hebben vele zaken besproken.

 

03-06-2014

Gisteravond heeft het Goede Doelen Diner plaatsgevonden op de François Vatelschool in Den Haag. Het restaurant was aardig gevuld en heeft ons € 600 opgeleverd. We willen iedereen dan ook bedanken voor hun aanwezigheid en ondersteuning. Voor ons is het ook de aftrap richting de Zuid-Molukken. We heb er enorm veel zin in en kunnen niet wachten om te gaan. Maar ja, we moeten nog even geduld hebben.

 

22-05-2014

Wat is er nu leuker dan een goed doel ondersteunen en een beetje bijkletsen met familie en vrienden? Maandag 2 juni organiseert de François Vatelschool een goede doelen diner. We serveren een 4-gangen menu voor de prijs van E 25,00 (excl. drankjes), allemaal voor het goede doel. We zamelen dit jaar geld in voor de stichting Teachers Go Abroad, de stichting van meneer Klunder. Hij gaat volgend jaar met zijn stichtinggenoten richting de Zuid-Molukken. Er zijn nog een paar plaatsen vrij maar we willen te zaak vol hebben natuurlijk! Reserveren kan via: 070-3440000

 

03-04-2014

Gisteravond hebben we een zeer onderhoudend gesprek gehad met de heren Metekohy en Habiboe uit Den Haag. Zij hebben ons voorzien van informatie en nuttige tips betreffende onze geplande reis naar de Molukken in 2015. We hebben het gehad over de geschiedenis van de Molukken, de Molukkers in Nederland, uiteraard hoe het momenteel gaat op de Moukken en wat goede initiatieven zouden zijn om te ondernemen. Dit soort gesprekken werkt zeer motiverend en onlangs dat het nog ruim een jaar duurt voordat we richting het oosten gaan, mag het van ons morgen al plaatsvinden.

 

 06 maart 2014

Wat is er nu leuker dan een goed doel ondersteunen en tegelijkertijd een beetje bijkletsen met familie of vrienden? Daarom hier een prachtig aanbod!
Maandag 2 juni a.s. kun je tegen een bedrag van € 25 een 4-gangenmenu (excl. drankjes) geserveerd krijgen in ons schoolrestaurant. Leerlingen en personeel stellen keuken en restaurant beschikbaar en zullen de avond tot in de puntjes verzorgen. En het mooiste is natuurlijk dat de opbrengst naar Teachers Go Abroad gaat. 
Reserveren kan bij de receptie: 070-3440000
Maximaal aantal personen is 50.
Aanvang diner: 17.30 uur
Adres: François Vatelschool, Granaathorst 20, 2592 TD Den Haag

Reserveer nu! Voordat het te laat is!