Jong geleerd, is oud gedaan!!

We willen ons even voorstellen

Teachers Go Abroad is een stichting die is opgericht door 4 docenten uit het vmbo-onderwijs. De stichting is ontstaan uit het idee om vrijwilligerswerk over de grens te doen. Dit verklaart ook meteen onze naam.

We hebben 1 motto. 'Laat het kind, het kind zijn'. Het is belangrijk dat kinderen, waar dan ook ter wereld, opgroeien in een speelse en zeker ook educatieve omgeving. Dat dit niet altijd zo is, hoeven we natuurlijk niet uit te leggen.

Wij willen daarom proberen ervoor te zorgen dat kinderen even alle 'negatieve prikkels' aan de kant kunnen schuiven door middel van sport, spel, educatie en eventueel financiële ondersteuning. Op deze manier willen we een steentje bijdragen aan een gezond leefklimaat.

Dit doen we uiteraard niet alleen. Daar waar het kan, nemen we graag vrijwilligers mee om de activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren. Voorwaarde is wel dat iedereen de vervoerskosten naar de plek van bestemming uit eigen middelen bekostigd. We willen namelijk iedere euro die we krijgen, goed besteden.

In 2009 en 2011 waren we werkzaam in Cambodja. We hebben destijds activiteiten georganiseerd in Sré Ampil ( in de buurt van de hoofdstad Phnom Phen) en  Battambang. We hebben hier in twee weeshuisen activiteiten georganiseerd op het gebied van sport, spel, hygiëne en onderwijs. Maar behalve deze zaken waren we ook in staat om alle kinderen te laten inenten tegen hersenvliesontsteking, hebben we een bibliotheek gecreëerd en hebben we een getalenteerde leerling financieel ondersteunt om een medische opleiding te volgen. Met trots kunnen hier vermelden dat hij deze studie positief heeft afgerond. Hij is nu arts.

In 2015 hebben we de Molukken aangedaan en wel de eilanden Saparua en Ambon. Ook hier hebben we allerlei activiteiten georganiseerd op de eerder genoemde gebieden. Maar behalve deze activiteiten hebben we ook de kinderafdeling van het ziekenhuis op Saparua bevoorraad met nieuwe matrassen en zijn we de schoonmaakactie 'Haria Bersih' gestart. U kunt de foto's en verslagen van deze acties zien op deze site.

Vervolgens zijn we in december/januari 2016/2017 teruggeweest. Doelstelling was deze keer het opzetten van een zogenaamde 'rumah belajar'. Deze stond op de Haria Gunung. Ingericht en wel maar helaas is de partner waarmee wij samenwerkten niet de persoon gebleken waarvan wij hoopten dat hij zou zijn. Gevolg? De 'rumah belajar' is leeggehaald en onze gedondeerde materialen zijn ongevraagd elders ondergebracht. Er wordt nu aangewerkt om ze terug te krijgen. Mocht het nodig zijn, zullen we een juridische zaak niet uit de weg gaan. We houden u hiervan op de hoogte.

In 2018 zijn we ook weer teruggeweest om een aantal zaken te bespreken maar vooral om nieuwe plannen te ontwikkelen. Dit is erg goed gelukt. We zullen vrij snel deze plannen bekend maken.