Sponsoractie De Rooi Pannen, Tilburg

In de maanden november en december zullen verschillende studenten van MBO Horecaschool 'De Rooi Pannen' uit Tilburg gevarieerde acties ondernemen ter ondersteuning van onze twee tempat2 edukasi in Haria en Ullath. Zij doen dit in het kader van hun jaarlijkse Goede Doelen / Kerstactie. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij het goede doel van de actie zijn geworden.

Op hun eigen creatieve wijze gaan ze proberen om een mooi donatiebedrag te bewerkstellingen. Deze zal op 23 december a.s. bekend gemaakt worden. 

Op woensdag 23 en donderdag 24 oktober was André op De Rooi Pannen aanwezig om bijna alle leerlingen van de school van informatie te voorzien. Hij heeft uitgelegd waar TGA voor staat en waar ze mee bezig zijn. In maar liefst 11 presentaties is het gelukt om het verhaal aan iedereen over te brengen. 

De reacties waren positief. Er kwamen zelfs meerdere studenten informatie inwinnen over hetgeen we doen. 

Alle studenten en docenten van De Rooi Pannen willen we langs deze weg dan ook hartelijk bedanken voor de belangstelling. 

16-11-2019

Een kleine update vanuit het Tilburgse. Terwijl we gisteren onze Facebookpagina aan het bijwerken waren, ontdekten we ineens twee donatiesites t.b.v. Teachers Go Abroad. Wat schetste onze verbazing? Twee initiatieven van studenten van De Rooi Pannen. Hoe leuk is dit? Kijk een verhaal vertellen is een, het overbrengen is twee maar dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurd is drie! Nou, onze enthousiasme is niet meer te stuiten. Berichten dat er ijs is verkocht op school, dankzij een behulpzame vader, er brownies worden verkocht, dat er een oliebollenkraam op de campus komt te staan, ja, dat is natuurlijk hartverwarmend. We wensen iedereen heel veel succes toe en tot 23 december.